REKLAMAT E PLAYERAVE NUK KONTROLLOHEN NGA NE!
SAGA E RADITZ : PJESA 1 PJESA 2 PJESA 3 PJESA 4 PJESA 5 PJESA 6
SAGA E VEXHITËS:
PJESA 7 PJESA 8 PJESA 9 PJESA 10 PJESA 11 PJESA 12 PJESA 13 PJESA 14 PJESA 15 PJESA 16 PJESA 17 PJESA 18 PJESA 19 PJESA 20 PJESA 21 PJESA 22 PJESA 23 PJESA 24 PJESA 25 PJESA 26 PJESA 27 PJESA 28 PJESA 29 PJESA 30 PJESA 31 PJESA 32 PJESA 33 PJESA 34 PJESA 35
SAGA E NAMEKUT:
PJESA 36 PJESA 37 PJESA 38 PJESA 39 PJESA 40 PJESA 41 PJESA 42 PJESA 43 PJESA 44 PJESA 45 PJESA 46 PJESA 47 PJESA 48 PJESA 49 PJESA 50 PJESA 51 PJESA 52 PJESA 53 PJESA 54 PJESA 55 PJESA 56 PJESA 57 PJESA 58 PJESA 59 PJESA 60 PJESA 61 PJESA 62 PJESA 63 PJESA 64 PJESA 65 PJESA 66 PJESA 67
SAGA E KAPITENIT GINJU:
PJESA 68 PJESA 69 PJESA 70 PJESA 71 PJESA 72 PJESA 73 PJESA 74
SAGA E FRIZËS: PJESA 75 PJESA 76 PJESA 77 PJESA 78 PJESA 79 PJESA 80 PJESA 81 PJESA 82 PJESA 83 PJESA 84 PJESA 85 PJESA 86 PJESA 87 PJESA 88 PJESA 89 PJESA 90 PJESA 91 PJESA 92 PJESA 93 PJESA 94 PJESA 95 PJESA 96 PJESA 97 PJESA 98 PJESA 99 PJESA 100 PJESA 101 PJESA 102 PJESA 103 PJESA 104 PJESA 105 PJESA 106 PJESA 107
SAGA E GARLIK JR: PJESA 108 PJESA 109 PJESA 110 PJESA 111 PJESA 112 PJESA 113 PJESA 114 PJESA 115 PJESA 116 PJESA 117
SAGA E TRANKSIT : PJESA 118 PJESA 119 PJESA 120 PJESA 121 PJESA 122 PJESA 123 PJESA 124 PJESA 125
SAGA E ANDROIDËVE : PJESA 126 PJESA 127 PJESA 128 PJESA 129 PJESA 130 PJESA 131 PJESA 132 PJESA 133 PJESA 134 PJESA 135 PJESA 136 PJESA 137 PJESA 138 PJESA 139
SAGA SUPER CELL-IT : PJESA 140 PJESA 141 PJESA 142 PJESA 143 PJESA 144 PJESA 145 PJESA 146 PJESA 147 PJESA 148 PJESA 149 PJESA 150 PJESA 151 PJESA 152
SAGA SUPER CELL-IT PËFEKT: PJESA 153 PJESA 154 PJESA 155 PJESA 156 PJESA 157 PJESA 158 PJESA 159 PJESA 160 PJESA 161 PJESA 162 PJESA 163 PJESA 164 PJESA 165
SAGA E LOJRAVE TË SUPERIT: PJESA 166 PJESA 167 PJESA 168 PJESA 169 PJESA 170 PJESA 171 PJESA 172 PJESA 173 PJESA 174 PJESA 175 PJESA 176 PJESA 177 PJESA 178 PJESA 179 PJESA 180 PJESA 181 PJESA 182 PJESA 183 PJESA 184 PJESA 185 PJESA 186 PJESA 187 PJESA 188 PJESA 189 PJESA 190 PJESA 191 PJESA 192 PJESA 193 PJESA 194
SAGA E BOTËS TJETËR: PJESA 195 PJESA 196 PJESA 197 PJESA 198 PJESA 199
SAGA E SAIJAMAN-IT TË MADH :
PJESA 200 PJESA 201 PJESA 202 PJESA 203 PJESA 204 PJESA 205 PJESA 206 PJESA 207 PJESA 208 PJESA 209
SAGA E TURNAMENTIT TË BOTËVE :
PJESA 210 PJESA 211 PJESA 212 PJESA 213 PJESA 214 PJESA 215 PJESA 216 PJESA 217 PJESA 218 PJESA 219
SAGA E BADIBI-T:
PJESA 220 PJESA 221 PJESA 222 PJESA 223 PJESA 224 PJESA 225 PJESA 226 PJESA 227 PJESA 228 PJESA 229 PJESA 230 PJESA 231
SAGA E MAJIN BUU:
PJESA 232 PJESA 233 PJESA 234 PJESA 235 PJESA 236 PJESA 237 PJESA 238 PJESA 239 PJESA 240 PJESA 241 PJESA 242 PJESA 243 PJESA 244 PJESA 245 PJESA 246 PJESA 247 PJESA 248 PJESA 249 PJESA 250 PJESA 251 PJESA 252 PJESA 253
SAGA E SHKRIRJES:
PJESA 254 PJESA 255 PJESA 256 PJESA 257 PJESA 258 PJESA 259 PJESA 260 PJESA 261 PJESA 262 PJESA 263 PJESA 264 PJESA 265 PJESA 266 PJESA 267 PJESA 268 PJESA 269 PJESA 270 PJESA 271 PJESA 272 PJESA 273 PJESA 274 PJESA 275
SAGA E KID BUU: PJESA 276 PJESA 277 PJESA 278 PJESA 279 PJESA 280 PJESA 281 PJESA 282 PJESA 283 PJESA 284 PJESA 285 PJESA 286 PJESA 287 PJESA 288
SAGA E BOTËS SË PAQËS: PJESA 289 PJESA 290 PJESA 291 ( FUNDI)

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              
PERSHKRIM I SHKURTER 
Pasi mësojnë se ai është nga një planet tjetër, një luftëtar i quajtur Goku dhe miqtë e tij nxiten ta mbrojnë atë nga një sulm i armiqve jashtëtokësorë.